Aktualności

2024-07-05

zawiadomienie o przerwie w dostawie wody

mieszkańcy miejscowości: Garczegorze, Pogorszewo, Janisławiec

2021-02-04

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Dnia 29 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 ze zm.) – zwanym dalej NSP 2021 Pan Ryszard Wittke – Gminny Komisarz Spisowy w Nowej Wsi Lęborskiej...