Obiekty

Zakład eksploatuje 20 ujęć wód podziemnych w następujących miejscowościach:

 • Chocielewko
 • Czarnówko – zaopatruje miejscowości Czarnówko, Kanin, Nowa Wieś Lęborska: ul. Słoneczna, ul. część ul. Dworcowej
 • Darżewo – zaopatruje miejscowości Darżewo, Laskę
 • Dziechlino
 • Garczegorze – zaopatruje miejscowości Garczegorze, Pogorszewo, Janisławiec
 • Janowice - zaopatruje miejscowości Janowice, Rozgorze
 • Janowiczki - zaopatruje miejscowości Janowiczki, Niebędzino
 • Krępa Kaszubska - zaopatruje miejscowości Krępa Kaszubska, Darżkowo
 • Leśnice północ i południe
 • Lędziechowo
 • Lubowidz
 • Łebień
 • Małoszyce
 • Obliwice
 • Pogorzelice
 • Redkowice
 • Tawęcino - zaopatruje miejscowości Tawęcino, Bąsewice, Karlikowo, Rekowo
 • Wilkowo
 • Żelazkowo

oraz wodociągi:

- w Nowej Wsi Lęborskiej,

- w Kębłowie Nowowiejskim i w Łowczu,

- Ługi, Mosty – ul. Długa (po południowej stronie torów kolejowych);

którymi woda dostarczana jest z Lęborka.

Ponadto Zakład eksploatuje oczyszczalnie ścieków w miejscowościach takich jak:

 • Łebień
 • Janowice
 • Pogorszewo
 • Leśnice
 • Darżewo
 • Niebędzino

Gminny Zakład Usług Komunalnych monitoruje 12 przepompowni ścieków w Nowej Wsi Lęborskiej, 2 przepompownie ścieków Mostach, 1 przepompownia ścieków i 1 tłocznia ścieków w Lędziechowie oraz 1 ujęcie wody w Tawęcinie. Wszystkie te obiekty włączone są w system monitoringu gospodarki wodno – ściekowej GSM/GPRS.

Dzięki temu systemowi operator monitoringu ma stały dostęp do parametrów pracy obiektów.

Zdalnie możemy wykonać zmiany nastaw lub dokonać zmiany konfiguracji pracy pompowni. O wszystkich krytycznych sytuacjach jesteśmy powiadamiani bezzwłocznie – dzięki transmisji zdarzeniowej poprzez system GSM.

Grafika #0: Obiekty
Grafika #1: Obiekty
Grafika #2: Obiekty
Grafika #3: Obiekty
Grafika #4: Obiekty
Grafika #5: Obiekty
Grafika #6: Obiekty
Grafika #7: Obiekty
Grafika #8: Obiekty
Grafika #9: Obiekty
Grafika #10: Obiekty
Grafika #11: Obiekty
Grafika #12: Obiekty
Grafika #13: Obiekty
Grafika #14: Obiekty
Grafika #15: Obiekty