Gminny Zakład Usług Komunalnych

ul. Młynarska 10
84-351 Nowa Wieś Lęborska

 Wskazówki dojazdu

Tel/fax: 59 861 22 64 i 59 861 22 95

REGON 770731279

e-mail: gzuknwl@nwl.pl

Godziny pracy: 7.00 – 15.00 od poniedziałku do piątku.

jak nas znaleźć?