Ceny wody i ścieków

 

OD DNIA 01.06.2024r. NA OKRES 36 MIESIĘCY

 

Gminny Zakład Usług Komunalnych informuje, że od dnia 1 czerwca 2024 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją G.RZT.70.1.34.2024.DK.7 z dnia 22.05.2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2024, poz. 757.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 24 maja 2024 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 1 czerwca 2024 r.

 

Decyzja G.RZT.70.1.34.2024.DK.7  – do pobrania

załącznik do decyzji - zatwierdzona taryfa - do pobrania

 

Zgodnie z art. 24 e pkt. 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2024, poz. 757.), ogłasza:

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfa została zatwierdzona  Decyzją G.RZT.70.1.34.2024.DK.7 z dnia 22.05.2024 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od dnia 1 czerwca 2024r. do 31 maja 2025r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę:

cena za 1 m3 dostarczonej wody:

GRUPA 1 : Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe 4,26 zł netto + podatek VAT 8% = 4,60 zł brutto

GRUPA 2 : Pozostali Odbiorcy 4,30 zł netto + podatek VAT 8% = 4,64 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług 8,79 zł netto + podatek VAT 8% = 9,49 zł brutto.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od dnia 1 czerwca 2025r. do 31 maja 2026r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę:

 

cena za 1 m3 dostarczonej wody:

GRUPA 1 : Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe 4,34 zł netto + podatek VAT 8% = 4,69 zł brutto

GRUPA 2 : Pozostali Odbiorcy 4,39 zł netto + podatek VAT 8% = 4,74 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług 8,84 zł netto + podatek VAT 8% = 9,55 zł brutto.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od dnia 1 czerwca 2026r. do 31 maja 2027r.

 

Wysokość cen za dostarczoną wodę:

 

cena za 1 m3 dostarczonej wody:

GRUPA 1 : Odbiorcy wody na cele socjalno-bytowe 4,35 zł netto + podatek VAT 8% = 4,70 zł brutto

GRUPA 2 : Pozostali Odbiorcy 4,40 zł netto + podatek VAT 8% = 4,75 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług 8,85 zł netto + podatek VAT 8% = 9,56 zł brutto.

 


 

OD DNIA 22.05.2021R. NA OKRES 36 MIESIĘCY

Gminny Zakład Usług Komunalnych informuje, że od dnia 22 maja 2021 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.110.139.2021/D. DW z dnia 23.04.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020, poz. 2028 r.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 14 maja 2021 r. W związku
z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 22 maja 2021 r.

 

Decyzja GD.RZT.70.110.139.2021/D. DW - decyzja – do pobrania

załącznik do decyzji - zatwierdzona taryfa - do pobrania

 

Zgodnie z art. 24 e pkt. 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2020, poz. 2028), ogłasza:

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RZT.70.110.139.2021/D. DW z dnia 23.04.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od dnia 22 maja 2021r. do 21 maja 2022r.

cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców- 2,91 zł netto + podatek VAT 8% = 3,14 zł brutto

+

opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
3,17 zł netto + podatek VAT 8% = 3,42 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
11,78 zł netto + podatek VAT 8% = 12,72 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
17,52 zł netto + podatek VAT = 18,92 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
46,21 zł netto + podatek VAT 8% = 49,91 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
3,03 zł netto + podatek VAT 8% = 3,27 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe- 6,79 zł netto + podatek VAT 8% = 7,33 zł brutto.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od dnia 22 maja 2022r. do 21 maja 2023r.

cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców - 2,96 zł netto + podatek VAT 8% = 3,20 zł brutto.

+

opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
3,18 zł netto + podatek VAT 8% = 3,43 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
11,82 zł netto + podatek VAT 8% = 12,77 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
17,58 zł netto + podatek VAT = 18,99 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
46,38 zł netto + podatek VAT 8% = 50,09 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
3,04 zł netto + podatek VAT 8% = 3,28 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe - 6,99 zł netto + podatek VAT 8% = 7,55 zł brutto.

 

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę od dnia 22 maja 2023r. do 22 maja 2024r.

cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców -3,02 zł netto + podatek VAT 8% = 3,26 zł brutto.

+

opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
3,25 zł netto + podatek VAT 8% = 3,51 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
12,10 zł netto + podatek VAT 8% = 13,07 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
18,00 zł netto + podatek VAT = 19,44 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
47,50 zł netto + podatek VAT 8% = 51,30 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
3,11 zł netto + podatek VAT 8% = 3,36 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe - 7,05 zł netto + podatek VAT 8% = 7,61 zł brutto.

 


NA ROK 2018/2019/2020

Gminny Zakład Usług Komunalnych informuje, że od dnia 12 czerwca 2018 roku wchodzi w życie nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018 r przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Zgodnie z art. 24f ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328, z późn. zm.) taryfa wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia przez organ regulacyjny (PGW Wody Polskie).

Organ regulacyjny ogłosił zatwierdzoną taryfę na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 04 czerwca 2018 r. W związku z powyższym nowa taryfa obowiązuje od 12 czerwca 2018 r.

Taryfa została zatwierdzona na okres 3 lat.

Decyzja GD.RET.070/139/D/2018.KP – zatwierdzona taryfa – do pobrania

Zgodnie z art. 24 e pkt. 3. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym

zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2017, poz. 328 z późn. zm), ogłasza:

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres 3 lat od dnia 12 czerwca 2018r.

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfa została zatwierdzona Decyzją GD.RET.070/139/D/2018.KP z dnia 21.05.2018r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku.

Wysokość cen i stawek opłat za dostarczoną wodę

2,82 zł netto + podatek VAT 8% = 3,05 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

+

opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
3,13 zł netto + podatek VAT 8% = 3,38 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
11,65 zł netto + podatek VAT 8% = 12,58 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
17,33 zł netto + podatek VAT = 18,72 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
45,73zł netto + podatek VAT 8% = 49,39 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
3,00 zł netto + podatek VAT 8% = 3,24 zł brutto

Wysokość cen za odprowadzone ścieki:

6,57 zł netto + podatek VAT 8% = 7,10 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą nr XLVI/465/18 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 8 czerwca 2018r. w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:

(Dopłata obowiązuje od 12 czerwca 2018r. do 31.12.2018r.)

5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.


NA ROK 2017

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2015, poz. 139), ogłasza:

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XXVIII/258/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2016 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,66 zł netto + podatek VAT 8% = 2,87zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

+

· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody, za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczenia należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka abonamentowa wyrażona jest w złotych na miesiąc.

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,85 zł netto + podatek VAT 8% = 3,08 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,62 zł netto + podatek VAT 8% = 11,47 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,80 zł netto + podatek VAT = 17,06 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
41,70 zł netto + podatek VAT 8% = 45,04 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,73zł netto + podatek VAT 8% = 2,95 zł brutto

Taryfa II (dotyczy ścieków)

·6,20 zł netto + podatek VAT 8% =6,70 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XXVIII/259/16 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


· 5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.


NA ROK 2016

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2015, poz. 139), ogłasza:

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XII/101/15 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 13 listopada 2015 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,64 zł netto + podatek VAT 8% = 2,85 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody na cele socjalno-bytowe dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, usługi odczytu i rozliczania należności płaconej za każdy miesiąc bez względu na pobór wody. Stawka opłaty abonamentowej wyrażona jest w złotych na miesiąc.

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,82 zł netto + podatek VAT 8% = 3,05 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,56 zł netto + podatek VAT 8% = 11,40 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,72 zł netto + podatek VAT = 16,98 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
41,52 zł netto + podatek VAT 8% = 44,84 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,71 zł netto + podatek VAT 8% = 2,93 zł brutto

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 6,20 zł netto + podatek VAT 8% = 6,70 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XII/102/15 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 13 listopada 2015 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


· 5,60 zł netto + podatek VAT 8% = 6,05 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.


NA ROK 2015

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ogłasza:

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr LV/447/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 listopada 2014 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,56 zł netto + podatek VAT 8% = 2,76 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług:

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,75 zł netto + podatek VAT 8% = 2,97 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,37 zł netto + podatek VAT 8% = 11,20 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,45 zł netto + podatek VAT = 16,69 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
40,85 zł netto + podatek VAT 8% = 44,12 zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,66 zł netto + podatek VAT 8% = 2,87 zł brutto

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 5,89 zł netto + podatek VAT 8% = 6,36 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr LV/448/14 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


· 5,29 zł netto + podatek VAT 8% = 5,71 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.


NA ROK 2014

Zgodnie z art. 24 ust. 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków

(Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858), ogłasza:

WYSOKOŚĆ OPŁAT W ZATWIERDZONYCH TARYFACH DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW

na okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

obowiązujące na terenie Gminy Nowa Wieś Lęborska, dla odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

Taryfy zatwierdzone Uchwałą Nr XLIV/340/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2013 roku.

Taryfa I (dotyczy wody)

· 2,56 zł netto + podatek VAT 8% = 2,76 zł brutto - cena za 1 m3 dostarczonej wody dla wszystkich grup odbiorców

+


· opłata abonamentowa na każdego odbiorcę wody (za każdy miesiąc), za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych do świadczenia usług:

I grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
2,75 zł netto + podatek VAT 8% = 2,97 zł brutto

II grupa – woda zamówiona w ilości do 10 m3/h
10,34 zł netto + podatek VAT 8% = 11,17 zł brutto

III grupa – woda zamówiona w ilości do 15 m3/h
15,40 zł netto + podatek VAT = 16,63 zł brutto

IV grupa – woda zamówiona w ilości do 40 m3/h
40,70 zł netto + podatek VAT 8% = 43,96zł brutto

V grupa – woda zamówiona w ilości do 2,5 m3/h
odbiorcy wody rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody
2,65 zł netto + podatek VAT 8% = 2,86 zł brutto

Taryfa II (dotyczy ścieków)

· 5,97 zł netto + podatek VAT 8% = 6,45 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.

W związku z podjętą Uchwałą Nr XLIV/341/13 Rady Gminy Nowa Wieś Lęborska z dnia 26 listopada 2013 roku w sprawie dopłaty do Taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków do zbiorczych urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Nowa Wieś Lęborska obsługiwanych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, cena dla mieszkańców wynosić będzie:


· 5,29 zł netto + podatek VAT 8% = 5,71 zł brutto – cena za 1 m3 odprowadzanych ścieków: wszyscy odbiorcy usług odprowadzający ścieki na cele socjalno-bytowe i pozostałe.