Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

Utworzono: 09-11-2021

Badanie kontrolne zostanie przeprowadzone w terminie 12- 24 listopada
2021 r. Jego celem jest ocena jakości danych pozyskanych w Narodowym
Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021. Jego wyniki umożliwiają
również udoskonalanie przyszłych spisów i badań reprezentacyjnych,
dlatego udział w badaniu kontrolnym jest równie ważny, jak w samym
Spisie Powszechnym.

Badanie realizowane będzie wyłącznie za pomocą wywiadów
telefonicznych, na losowo wybranej próbie 100 000 mieszkań, które
zostały spisane w NSP 2021. Ankietowani będą wyłącznie pełnoletni
respondenci, którzy jako pierwsi z danego mieszkania udzielili wywiadu
w spisie zasadniczym (tzw. pierwsi respondenci).

Ankieterzy statystyczni kontaktować się będą z wylosowanymi do
badania respondentami wyłącznie z numeru telefonu: 22 828 88 88, a
dane zostaną zarejestrowane w specjalnie przygotowanej aplikacji.
Pozyskane dane podlegają prawnej ochronie i są objęte tajemnicą
statystyczną.

Tożsamość ankietera będzie można zweryfikować na stronie
spis.gov.pl [2]lub na infolinii 22 279 99 99 (koszt połączenia zgodny
z cennikiem operatora). Podobnie, jak w trakcie Spisu Powszechnego,
ankieterzy nie będą pytać o zarobki, numer karty, PIN, majątek etc.
Lista pytań zadawanych w badaniu kontrolnym będzie dostępna na
stronie: spis.gov.pl [2].

Udział w badaniu kontrolnym jest obowiązkowy na mocy art. 27 Ustawy z
dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i
mieszkań w 2021 r.

Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 grafika
Badanie kontrolne w Narodowym Spisie Powszechnym 2021 grafika