Cennik usług

Zryczałtowany cennik usług technicznych świadczonych przez Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej.

1.

Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego i przykanalika.

24 zł. + VAT

2.

Uzgodnienie projektu technicznego przyłącza wodociągowego.

16 zł. + VAT

3.

Uzgodnienie projektu technicznego przykanalika.

16 zł. + VAT

4.

Uzgodnienie projektu technicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej do 100 mb

31 zł. + VAT

za każde następne 200 mb

16 zł. + VAT

5.

Uzgodnienie projektu technicznego przyłączy telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych i ciepłowniczych w zakresie kolizji z sieciami GZUK.

16 zł. + VAT

6.

Uzgodnienie projektu technicznego sieci telekomunikacyjnych, energetycznych, gazowych i ciepłowniczych w zakresie kolizji z sieciami GZUK.

31 zł. + VAT

7.

Dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego.

36 zł. + VAT

8.

Dokonanie odbioru technicznego przykanalika.

36 zł. + VAT

9.

Dokonanie odbioru technicznego przyłącza wodociągowego i przykanalika jednocześnie.

54 zł. + VAT

10.

Dokonanie odbioru technicznego rozdzielonej instalacji wodociągowej (ogród).

24 zł. + VAT

11.

Uzgodnienie wywiadów branżowych, jeżeli jest sieć wodno - kanalizacyjna:

- format A4

23 zł. + VAT

- format A3 i większy

30 zł. + VAT

12.

Udział w przeprowadzeniu próby ciśnieniowej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej.

31 zł. + VAT

13.

Ponowne przyłączenie do sieci wodociągowej.

Zgodnie z poniesionymi kosztami odcięcia oraz przyłączenia.

14.

Ponowny montaż wodomierza.

50 zł. + VAT

15.

Zdjęcie / założenie wodomierza na wniosek odbiorcy z powodu okresowego nie korzystania z usług dostawy wody.

25 zł. + VAT

16.

Wymiana wodomierza o średnicy od  15 do  20 uszkodzonego z winy odbiorcy.

75 zł. + VAT

+ koszt wodomierza

17.

Wymiana wodomierza o średnicy od  25 do  40 uszkodzonego z winy odbiorcy.

100 zł. + VAT

+ koszt wodomierza

18.

Wymiana wodomierza o średnicy powyżej  40 uszkodzonego z winy odbiorcy.

Indywidualna kalkulacja kosztów

+ koszt wodomierza

19.

Ekspertyza wodomierza od  15 do  40.

60 zł. + VAT

20.

Ekspertyza wodomierza o średnicy powyżej  40.

Indywidualna kalkulacja kosztów

21.

Oplombowanie licznika.

30 zł. + VAT