Drogi

TECHNICZNY PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY NOWA WIEŚ LĘBORSKA W SEZONIE ZIMOWYM 2023/2024

 

1. Zasady zimowego utrzymania dróg

Zimowe utrzymanie dróg gminnych obejmuje zakres prac mających na celu zapewnienie przejazdu dla mieszkańców Gminy Nowa Wieś Lęborska. Prace polegały będą wyłącznie na odśnieżaniu dróg  po ustaniu opadów śniegu. Drogi na terenie Gminy zostały podzielone na dwa standardy zimowego utrzymania:

- Standard V – drogi publiczne

- Standard VI – drogi wewnętrzne

Szczegółowy wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem dostępny jest na stronie http://drogi.nwl.pl/.

Tab. nr 1 Zasady odśnieżania i usuwania śliskości zimowej w poszczególnych standardach

Standard

 

 

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

 

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawiska śliskości zimowej

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp. Odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek. Jezdnie posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.

luźny – 16 godzin

zajeżdżony – występuje

nabój śnieżny – występuje

zaspy – występują
do 24 godzin

 

W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 8 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

VI

Jezdnia zaśnieżona, prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypana po odśnieżeniu w miejscach wyznaczonych przez zarząd drogi.

luźny – występuje

zajeżdżony – występuje

nabój śnieżny – występuje

zaspy – występują
do 24 godzin

 

W miejscach wyznaczonych wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 24 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 48 godzin

 

 

2. Zasady prowadzenia akcji zimowej

W celu szybszego i sprawniejszego prowadzenia akcji zimowej przyjęto następującą rejonizację odśnieżania dróg gminnych:

Rejon I

 1. Darżewo
 2. Laska
 3. Pogorzelice
 4. Leśnice
 5. Piaskowa
 6. Dziechlino
 7. Małoszyce
 8. Rybki
 9. Mosty
 10. Ługi
 11. Jamy
 12. Lubowidz

Rejon II

 1. Chocielewko
 2. Żelazkowo
 3. Redkowice
 4. Niebędzino
 5. Janowiczki
 6. Janowice
 7. Rozgorze

Rejon III

 1. Tawęcino
 2. Bąsewice
 3. Karlikowo Lęborskie
 4. Rekowo Lęborskie
 5. Łebień
 6. Lędziechowo
 7. Obliwice
 8. Janisławiec

Rejon IV

 1. Nowa Wieś Lęborska
 2. Krępa Kaszubska
 3. Czarnówko
 4. Kanin
 5. Garczegorze
 6. Wilkowo Nowowiejskie
 7. Pogorszewo
 8. Darzkowo
 9. Kębłowo Nowowiejskie
 10. Łowcze

Na każdy rejon przeznaczono po dwa pojazdy z pługiem -  samochód ciężarowy
lub ciągnik z pełnymi napędami o dużej mocy oraz ciągnik o napędzie na dwie osie. Odśnieżanie będzie prowadzone interwencyjnie w zależności od potrzeb. Jezdnie będą posypywane w miejscach wytypowanych tylko wtedy kiedy zajdzie potrzeba. Szerokość odśnieżania będzie indywidualnie dobierana w zależności od rodzaju drogi

 

Założone standardy obowiązują w średnich warunkach pogodowych. W warunkach znacznie odbiegających od średnich warunków pogodowych (okres bardzo intensywnych opadów śniegu) działanie GZUK będzie polegało na :

 • skierowaniu całego sprzętu będącego w dyspozycji GZUK do utrzymania przejezdności dróg objętych V standardem
 • doraźnym wynajęciu dodatkowego sprzętu ciężkiego do utrzymania przejezdności w/w dróg
 • sukcesywnym wysyłaniu sprzętu do przywrócenia przejezdności dróg o niższym standardzie utrzymania, po zabezpieczeniu przejezdności dróg V standardu

 

Na drogach gminnych znajdujących się w w/w miejscowościach mogą wystąpić utrudnienia i przerwy w ruchu wg tabeli nr 1. Czas trwania utrudnień uzależniony jest od wielkości opadów i długości ich trwania. W przypadku skrajnie niekorzystnych, nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych, organizacja odśnieżania będzie  planowana indywidualnie i w takim przypadku możliwe będą dłuższe przerwy w ruchu.

Drogi Gminne i miejsca przeznaczone do posypywania piaskiem zostały wytypowane na podstawie doświadczeń z lat ubiegłych. Gminny Zakład Usług Komunalnych zakupił specjalne zbiorniki na mieszankę piaskowo solną, które będą ustawione dodatkowo w niektórych uciążliwych miejscach.

Wykaz miejsc:

 1. Miejscowość Nowa Wieś Lęborska       
 • Osiedle Na Stoku
 • Osiedle XXX-lecia
 • ul. Mostowa
 • ul. Słoneczna
 • ul. Polna do szkoły i przy szkole
 1. DK 6 – Darżewo
 • wybrane odcinki na dojeździe do drogi Krajowej oraz przy wiadukcie kolejowym
 1. Miejscowość Kębłowo
 • przystanek autobusowy i droga na Łowcze
 1. Droga DK 6 – Lubowidz
 • wybrane odcinki na skrzyżowaniach z innymi drogami i zjazdami publicznymi
 1. Droga Czarnówko – Kanin – Redkowice
 2. Darżewo – drogi na wzniesieniach i w kierunku lasu
 3. Leśnice – w okolicach wiaduktu w kierunku bloków
 4. Rybki – na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 214
 5. Mosty – ul. Długa i pętla MZGK
 6. Chocielewko – odcinek od drogi gminnej nr 122033G do drogi powiatowej 1311G

 

3. Organizacja robót zimowego utrzymania dróg i system informacyjny

            Gminny Zakład Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej koordynuje pracami zimowego utrzymania na terenie czterech rejonów odśnieżania. Bezpośrednią akcję zimową, w stopniu zależnym od zaistniałych warunków atmosferycznych i posiadanego
w dyspozycji zaplecza sprzętowego prowadzi Sławomir Malinowski. W siedzibie Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Nowej Wsi Lęborskiej, ul. Młynarska 10 mieści się biuro inspektora w godzinach 7.00 – 15.00 – telefon dyżurny (059)8612295 wew. 29 poza wyznaczonym czasie pod tel. 601864994 (Przeznaczony wyłącznie do użytku wewnętrznego dla Sołtysów wszystkich miejscowości oraz pracowników terenowych prowadzących odśnieżanie).

Przygotował:

Adam Kuźmicz

Zatwierdził:

Dyrektor Jarosław Tadeja

 

 

Mapa podziału na rejony odśnieżania