Komunikat nr 2 w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego wodę w miejscowość Lubowidz

Utworzono: 07-03-2024

 

PAŃSTWOWY POWIATOWY

INSPEKTOR SANITARNY

W LĘBORKU

OHK.9022.1.42.2024

 

 

 

 

 

                                                                                   Lębork, dnia 07.03.2024r.

   

Komunikat nr 2/2024

w sprawie przydatności wody do spożycia z wodociągu zaopatrującego w wodę miejscowość Lubowidz

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku informuje, że wyniki analiz próbek wody pobranych  w dniu 06.03.2024r. z wodociągu zaopatrującego miejscowość Lubowidz wykazały, że woda w badanym zakresie pod względem mikrobiologicznym spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r.
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017r., poz.2294).

W związku z powyższym Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lęborku informuje, że woda pochodząca z wodociągu zaopatrującego miejscowość Lubowidz jest przydatna do spożycia przez ludzi.